Giới Thiệu Về Khóa
Thanh Lọc Thân Tâm

Xin lưu ý rằng tài liệu này chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm chấp thuận.
Chúng là một tập hợp các kinh nghiệm cá nhân và quá trình học tập xuyên suốt.
Bài viết này và các ý kiến có trong đó không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào.
Bài viết là quan điểm cá nhân và không bị cấu thành việc kiện tụng hoặc đánh giá y tế.
Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích tư vấn y tế.
Vì luôn có một số rủi ro liên quan đến việc xuất bản các tác phẩm thay thế, tác giả, nhà xuất bản và nhà phân phối không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tác động hoặc hậu quả bất lợi nào do việc sử dụng bất kỳ đề xuất hoặc quy trình nào được mô tả sau đây./.

TUYÊN BỐ Y TẾ 

THANH LỌC THÂN TÂM

www.songchanhniem.com

Tại đây

Liên hệ với chúng tôi:
Theo dõi TLTT trên:
website chính: