Quán Nguyện

1. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và nhiều công phu lao tác khó nhọc.
2. Xin nguyện ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này.
3. Khi ăn xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành tiêu cực như Tham – Sân – Si được biểu hiện qua hình thức ăn nhanh, không tập trung, thiếu chánh niệm hay thích vị này và không thích vị kia trong thức ăn của mình.
4. Chỉ xin thọ nhận những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu Thân – Tâm; làm giảm thiểu sự khổ đau của muôn loài và tự thân, bảo vệ đất mẹ, chuyển ngược quá trình ô nhiễm và bệnh tật của tự thân và môi trường.
5. Vì muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh, tăng đoàn vững mạnh và chí nguyện độ đời nên chúng con xin thọ nhận thức ăn này.

Quán:

Nguyện:

Hồi Hướng:

- Miếng thứ nhất, xin nguyện không làm những điều bất thiện.
- Miếng thứ hai, xin nguyện làm tất cả những việc thiện lành.
- Miếng thứ ba, xin nguyện liên tục thanh lọc tâm ý mình.
1. Nguyện cho muôn loài chúng sinh luôn có đầy đủ thức ăn để nuôi dưỡng trọn vẹn cả thân và tâm cùng môi trường vũ trụ.
2. Nguyện cho muôn loài chúng sinh luôn biết sống một cách hòa hợp, an vui, hạnh phúc với tự thân – gia đình – cộng đồng và vũ trụ.
3. Nguyện cho muôn loài chúng sinh sớm có cơ hội tiếp nhận, học hỏi và thực hành giáo pháp chân thực để thoát khỏi những nhận thức sai lầm đưa đến bệnh tật, phiền não khổ đau và sinh tử luân hồi.
4. Xin tất cả muôn loài chúng sinh hãy cùng chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc và lợi lạc mà chúng tôi có được nhờ sự thực tập thanh lọc thân tâm này.
5. Nguyện cho tất cả luôn sống trong hòa hợp, an vui, hạnh phúc, sớm được giải thoát và giải thoát thật sự.

THANH LỌC THÂN TÂM

www.songchanhniem.com

Tại đây

Liên hệ với chúng tôi:
Theo dõi TLTT trên:
website chính: