QUY LUẬT VŨ TRỤ


+ Không đưa thêm các loại thức ăn có chứa: Tinh bột, Đạm, chất Béo vào nếu không được sự hướng dẫn của BTC.

+ Đi đại tiện ít nhất là 3 lần mỗi ngày, trong 3 ngày đầu tiên.

+ Giữ thân, miệng, ý luôn được yên lặng, thanh tịnh.

+ Thực tập liên tục và bình đẳng cả 3 khía cạnh: Giới, Định,Tuệ.

+ Thực tập một cách bình đẳng 3 mức độ của Văn, Tư, Tu.

+ Thực tập ngồi xếp bằng (tréo chân) theo tư thế tam giác và Kim tự  tháp nhiều giờ trong ngày hay ít nhất 3 thời Thanh lọc Tâm, 3 thời nuôi dưỡng trong Chánh niệm.

+ Thực tập nuôi dưỡng Thân và Tâm trọn vẹn đúng cách bằng cách hợp nhất Thân-Tâm, trước khi đưa thức ăn, thức uống vào.

+ Thực tập tiếp xúc với thiên nhiên ít nhất 3 lần trong ngày qua việc Thiền hành, Tài Chi, Khí công.

+ Thế gian cố gắng để thành tựu mọi việc không quá 3 lần

+ Buddhas thành lập 3 Bảo, giảng dạy 3 điều (không làm ác, làm tất cả điều lành, và thanh lọc tâm ý), chánh pháp được xác chứng trên 3 nguyên tắc (khổ, vô thường, vô ngã), muốn thoát khỏi khổ đau và sanh tử luân hồi phải thực tập 3 điều (giới, định, và tuệ), muốn đạt được mục đích cứu cánh thì mỗi điều phải được thực tập trọn vẹn (văn, tư, và tu), không cho chư Tăng mang quá 3 Y, không cho cư ngụ một nơi quá 3
đêm, v.v.v

SỐ 3

Ứng Dụng

Nguồn Gốc Của Nguyên Tắc Số 3

+ Từ THAM, SÂN, SI. Thực chất là nhận thức không đúng đắn (si), dẫn đến tâm phân biệt, thích (tham) và không thích (sân)

+ Từ đó tạo nên những làn sóng điện từ trường: Trung tính, Dương tính và Âm tính di chuyển trong vũ trụ

+ Từ đó tạo ra các hạt vật chất: Trung tính (neutron), Dương tính (proton), và Âm tính (electron) di chuyển trong vũ trụ

+ Từ đó tạo ra các nguyên tử, nguyên tố, rồi các phân tử, các hợp chất, và cuối cùng là cây cỏ, hoa lá, củ, hạt, hay cơ thể động vật và con người

+ Cũng từ sự hiện hữu của làn sóng điện từ trường và Tâm thức của con người, chúng biến thành: Thân trung ấm (trung tính), Từ trường dương của động vật giống đực (dương tính) và từ trường âm của giống cái (âm tính)

+ Lực hấp dẫn giữa 3 yếu tố: Dương (+) và (-), sự giao hợp tạo ra sự hấp dẫn chiêu cảm thân Trung Ấm (trung tính) vào cùng một lúc và hợp nhất thành sự thụ tinh/ thụ thai

+ Quá trình phát triển của Thai kỳ khoảng 9 tháng 10 ngày, chia ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn khoảng 3 tháng 3 ngày

+ Mỗi Thai kỳ người Mẹ phải nạp vào đầy đủ 3 loại thức ăn căn bản có năng lượng thô: tinh bột, đạm, và chất béo thì thai nhi mới tồn tại và phát triển đúng cách và đầy đủ

+ Từ đó cơ thể con người cũng được chia ra làm 3 phần: đầu, thân, và tay chân. Mỗi phần lại được chia ra làm 3 phần: trên, giữa và dưới. Tay & chân cũng chia ra 3 phần. Tay gồm có: bắp tay, cẳng tay và bàn tay.
Chân gồm có: bắp chân (đùi), cẳng chân và bàn chân. Bàn tay và bàn chân cũng gồm có 3 phần và mỗi ngón tay và ngón chân cũng gồm có 3 đốt xương.

+ Từ Tâm thức sai biệt vô minh này đã tạo ra mọi PHÁP (dhamma) trong thế giới như 3 loại: loại vô tình (đất đá), thực vật và động vật. Tạo ra 3 cảnh giới : Dục giới, Sắc giới, và Vô sắc giới.

+ Từ đó chúng sanh hữu tình cứ luân hồi lưu chuyển mãi trong 3 cảnh giới này mà không thoát ra được nếu không quyết tâm và nổ lực với Trí tuệ siêu việt và đúng đắn.

Nguồn Gốc Của
Nguyên Tắc Số 3

THANH LỌC THÂN TÂM

www.songchanhniem.com

Tại đây

Liên hệ với chúng tôi:
Theo dõi TLTT trên:
website chính: